kosten cursus

 

de kosten voor de cursus worden in 2022 verhoogd