Privacy

PRIVACY overzicht

De gegevens die u invult op het inschrijfformulier zijn nodig om u en uw hond in te schrijven en in de juiste groep te kunnen indelen.

De gegevens worden verwerkt door Petra Senteur met als enig doel u in te schrijven en te kunnen informeren over zaken die betrekking hebben op de cursus.

Bij inschrijving gaat u tevens akkoord met de verstrekking aan de uiteindelijke instructeur, die de gegevens ook enkel zal gebruiken om u te kunnen informeren over cursuszaken.

De gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden.

Uitschrijven: u heeft ten alle tijden de mogelijkheid uw gegevens te laten wissen. U kunt dit verzoeken per mail, gericht aan petrasenteur@planet.nl